Program Ortaklarımız

Proje Koordinatörü

Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958’de kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982’de Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır. Bilim, kültür aynı zamanda da bir gençlik kenti olarak nitelenen Eskişehir’in merkezinde yer alan kampüs 3’ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu 6 Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 24 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Anadolu Üniversitesi pek çok ilke imza atmış bir üniversitedir. Bu ilklerin başında, uzaktan öğretim sistemini hayata geçirmenin başarısı gelmektedir. Bugün uzaktan öğretim yapan üç fakültenin toplam öğrenci sayısı 1 milyonun üzerindedir.

Bu sistemin geliştirilmesinde gösterilen başarı, farklı ülkelerde birçok kuruma örnek olmaktadır.

Anadolu Üniversitesinin güvenli ve çağdaş kampüsünde bir öğrenci için gerekli olan hemen hemen her olanak bulunmaktadır. 325.000’den fazla basılı kaynağın yanı sıra birçok e-kaynağa da ulaşmanın mümkün olduğu merkez kütüphane, tatil günleri dâhil her gün öğrencilere 24 saat hizmet vermektedir. Öğrenciler, kampüste bulunan sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlarımızda kültürel ve sanatsal etkinlikleri kolayca izleyebilmektedir.  Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, geleceğin şekillenmesinde etkin olacak bireyler yetiştirilmesi ve yaşamboyu öğrenmeye odaklanılarak tüm halkı eğitim sürecine dâhil etme girişimleriyle övünç duyduğumuz Üniversitemiz dünyaya kucak açmaktadır.

Program Ortaklarımız

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL OKULLARI (ANKÜ)

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları (ANKÜ), Türkiye’nin başkenti Ankara’da yer almaktadır ve 1996 yılında kurulmuştur. Ankara Üniversitesi ile doğrudan bağlantılı olan ANKÜ akademik konularda Ankara Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. Farklı konularda uzman ve deneyimli akademisyenlerden oluşan Ankara Üniversitesi Bilim Kurulu’nun ANKÜ’de uygulanan eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesindeki yönlendirici çalışmaları çok önemli bir rol oynamaktadır. ANKÜ’de Erken Çocukluk Eğitimi Birimi, İlköğretim ve Temel Eğitimi kapsayan Temel Eğitim Birimi, Anadolu ve Fen Liselerinden oluşan Ortaöğretim Birimi olmak üzere dört birim bulunmaktadır.

Liselerimizde ise insan kaynakları birimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ile ölçme ve değerlendirme birimi bulunmaktadır. VCLapps projesi kapsamında ANKÜ’den katılım gösteren partnerlerimiz kimya alanında eğitim içeriklerinin geliştirilmesinde görev almışlardır.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FLÁVİO GONÇALVES (AEDFG)

Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves (AEDFG) – 2003-2004 eğitim-öğretim yılında kurulmuş olup Portekiz’in kuzeybatı kıyısında, Porto’ya 25 km uzaklıktaki Póvoa de Varzim şehrinde yer almaktadır. AEDFG beş okuldan oluşmaktadır ve öğrencilerin çoğu kentsel alanda yaşamakta ve çoğunlukla ticaret, hizmet, sanayi, balıkçılık ve turizmle bağlantılı Portekizli ailelerden gelmektedir. AEDFG, bu eğitim camiasının dinamizmini yansıtan ve Dış Değerlendirme Raporu, Kütüphane Okulu Değerlendirme Raporu, İyileştirme Planı ve Stratejik Eylem Planı ile kendi öz değerlendirme raporlarının getirdiği zorluklara yanıt vermeyi amaçlayan ve öğrencilerin çıkarlarını her zaman göz önünde bulunduran çeşitli projeler uygulamaktadır. Bunların tümü, öğretim programlarını uygulamak ve öğrencinin kültürel, sportif, sanatsal ve sivil boyutlarını kapsayan bütünsel eğitimini geliştirmek amacıyla Yıllık Faaliyet Planının bir parçasıdır. Birçok ulusal ve uluslararası projeler aracılığıyla aktif katılımı teşvik ederek büyüme, entegrasyon ve kişisel gelişim için alanlar yaratılmasını sağlamaktadır. VCLapps projesinde görev alan AEDFG’den katılımcı ortaklarımız kimya öğrenme materyallerinin geliştirilmesine katkı sağlamışlardır.

ÇOCUK ÜRÜNLERİ VE EĞLENCE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ (AIJU)

AIJU, Ibi (Alicante) merkezli oyuncak, çocuk ürünleri ve eğlence alanlarında uzmanlaşmış bir Teknoloji Enstitüsüdür. Ayrıca Valensiya’da da tesisleri bulunmaktadır. AIJU’nun amacı, fikirden başlayıp ürün piyasaya sürülene kadar devam eden çocuk ürünlerinin yaratım ve geliştirme sürecini optimize etmektir. AIJU, 30 yılı aşkın deneyimiyle yüzlerce şirkete (küçük, büyük ve çok uluslu) binlerce ürün konusunda danışmanlık yaparak başarılarını garanti altına almıştır.

AIJU, ürünlerinizin kalitesini ve işinizin rekabet gücünü artırmayı ve bu ürünleri çocuk ve ürün güvenliği, teknolojik danışmanlık hizmetleri, test, ürün tasarımı ve geliştirme, prototipleme, endüstriyel süreçlerde iyileştirme, ürünlerin pazar taleplerini karşılayacak şekilde uyarlanması, çocuk tüketici bilgisi, psikolojik ve eğitimsel tavsiye ve eğitim alanlarında her zaman yürürlükte olan düzenleyici, teknolojik ve pazar gereksinimlerine uyarlamayı amaçlayan çok çeşitli teknolojik hizmetler sunmaktadır.

ATA SOFTWARE

ATA Software 2018 yılında çalışmalarına CRN VR Zone adı altında başladı. Sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının hazırlandığı, VR uygulama ve ekipmanlarının kullanıma sunulduğu CRN VR Zone, 2020 yılında çalışama alanını genişleterek Web Site tasarımı, Android/IOS Uygulamaları, VR/AR Uygulamaları alanlarında hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda bir yandan uygulama merkezi ile ilgili kişilere sanal gerçeklik dünyasını tanıtırken, diğer yandan yazılım projeleri ile kuruluşlara destek oldu. Bu dönemde okullar için sanal eğitim setleri, otel ve seyahat acenteleri için sanal tanıtım turları, sanayi kuruluşları için sanal iş sunumları ve ürün tanıtımları hazırlandı. 2020 yılı ile birlikte CRN VR Zone, web sitesi tasarımı, Android ve IOS uygulama hazırlıkları ve işletmelere özel projelerin hazırlanması kapsamında iş faaliyetlerini genişleterek ATA Software adı altında faaliyetlerine devam etmeye başladı.

ATA Software sadece ilgili kuruluşlara proje hizmeti vermekle kalmayıp, üniversiteler ile işbirliği yaparak dijital projeler geliştirmekte ve üniversite öğrencilerinin bitirme tezlerine yardımcı olmak için de işbirliği yapmaktadır. 3D tasarım, animasyon, artırılmış gerçeklik programlama ve oyun geliştirme alanlarında da proje bazlı çalışan Ata Software, UNITY 3D sistemi konusunda uzmanlaşmış ve çeşitli oyunlar geliştirmiştir. Bu bağlamda Ata Yazılım, Türkiye’de Unity uygulamaları konusunda uzmanlaşmış bazı firmalarla işbirliği yapmaktadır.

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim, okul rehberlik hizmetleri ve hayat boyu öğrenme dahil olmak üzere örgün ve yaygın eğitimin idari işlerinden ve tüm eğitim türlerini kapsayan yönetim konularından sorumlu olan ve şehirdeki tüm eğitim faaliyetlerini yürüten bir kamu kurumudur. 17 Müdür Yardımcısı ve 40 şube müdürü 1500’den fazla personeli, 6.862 okul ve kurumu, 2.900.000’den fazla öğrenciyi ve 160.000’den fazla öğretmeni koordine etmektedir. Bu kurumlar arasında her ilçede 39 Rehberlik ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de dahil olmak üzere dezavantajlı öğrencilerin belirlenmesi, teşhis edilmesi ve yönlendirilmesine yönelik resmi prosedürlerin uygulanması ve takibinden sorumludur. Müdürlüğümüz ayrıca İstanbul’un 39 ilçesindeki 39 eğitim müdürlüğünün ve ilçelerindeki eğitim kurumlarının tüm eğitim faaliyetlerinden sorumludur. Müdürlüğümüz, başta özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler olmak üzere dezavantajlı öğrencilerin eğitimine ve desteklenmesine büyük önem vermektedir. İstanbul’daki 39 Rehberlik ve Araştırma Merkezinin tamamı ve Devlet Okullarındaki Özel Eğitim Sınıfları için Özel Eğitim Değerlendirme Bataryaları (Materyalleri) geliştirmek üzere bir Kalkınma Ajansı Projesini başarıyla tamamlamıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021-2027 yılları arasında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi alanlarında Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır. Ayrıca dezavantajlı öğrencilere yönelik Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir Avrupa Sağlık Hizmetleri Projesini başarıyla koordine etmiş ve sonuçlandırmıştır.