Sanal Kimya Laboratuvar Uygulamaları (VCLApps)

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

Proje’nin Temel Amacı

Erasmus+ Ana Eylem 2 Dijital Eğitime Hazırlık için Stratejik Ortaklıklar kapsamında Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından koordine edilen 2020-1-TR01-KA226-SCH-097806 sözleşme numaralı Virtual Chemistry Apps- VCLApps projesinin hedef kitlesi, lise öğrencilerinin kimya alanında laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamak için Sanal Kimya Laboratuvarı Uygulamaları (VCLapps) ve ek dijital içerikleri (e-kitaplar ve e-öğrenme araç seti) tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir.

Proje’nin Temel Amacı

Lise öğrencilerine yönelik kimya dersi uygulamaları içi “Sanal Kimya Laboratuvar” ortamları hazırlanacaktır.

Proje Kapsamı

İstanbul’un 39 farklı bölgesindeki 40 farklı lisede proje çıktılarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Proje Ortakları

Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Kimya ve Uzaktan eğitim alanında uzman akademik kadrosu ve diğer ortaklar.

Proje Faaliyetleri

Ortaklar tarafından belirlenecek altı kimya laboratuvarının sanal simülasyonları ve sanal kimya e-kitabı yapılacaktır.

Dünya genelinde Covid-19 salgını ile birlikte özellikle uygulamalı derslerin yapılmasında çok büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Bu proje ile lise öğrencileri edindikleri temel kimya bilgilerini sanal ortamda uygulayabilme imkânı bulabileceklerdir.

Proje Koordinatörü

Proje Ortaklarımız

TÜRKİYE

İSPANYA

PORTEKİZ

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Proje faaliyetleri hakkında bilgi için