Virtual Chemistry Apps- VCLApps Projesi

Hakkımızda

Virtual Chemistry Lab Apps ( VCLapps )

 

Alan
Okul Eğitimi

Proje Süresi
24 Ay

Proje Bitiş Tarihi
1 Temmuz 2023

Başvuru Kuruluş
TR01 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (TÜRKİYE ULUSAL AJANS)

Projenin temel amacı, lise öğrencilerinin kimya alanında laboratuvar uygulamaları yapabilecekleri Sanal Kimya Laboratuvarı ortamı hazırlamaktır. Sanal Kimya Laboratuvarı Uygulamaları (VCLapps) yanında ek dijital içerikler (e-kitaplar ve e-öğrenme araç seti) tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir.

İnternet çağı, bilgisayarın kullanılmaya başlanması ve diğer bazı faktörler birçok alanda olduğu gibi eğitimde de dijitalleşmeyi getirmiştir. Ayrıca koronavirüs (COVID – 19) pandemi dönemi ile birlikte özgün ve uzaktan eğitimin de dijitalleşme hız kazanmıştır. Öte yandan, AB araştırma ve yenilik politikasının hedeflerinde belirtildiği gibi, bilginin dijital ve işbirlikçi teknolojiler kullanılarak mümkün olan en kısa sürede yayılması dijitalleşme çağının bir gereği olmuştur.  Eğitimin iyileştirilmesi ve modernleştirilmesi AB üye ülkeler için öncelikler arasına girmiştir.

Son zamanlarda,  birçok araştırma ve geliştirme projesi ve çalışması yapılmıştır. Dijitalleşmenin eğitime etkisi sonucunda eğitim dokümanlarına erişim kolaylaşmış ve pek çok farklı bilgi ve kaynağa sanal ortamda ulaşmak mümkün olmuştur. Bu durum olumlu sonuçların yanında bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir. Eğitim ortamlarında yapılan en ufak bir hatayı düzeltmenin yıllar aldığını unutmamak gerekir. Bu nedenle sistemdeki her öğrenme – öğretme materyalleri büyük bir özenle hazırlanmalıdır. Ayrıca öğrenciler uzaktan eğitim belgelerinde teorik bilgileri karşılayacak bilgileri ulaşabildikleri halde uygulamalı eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak araçları bulamamaktadırlar. Bu ciddi eksiklik öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirememesine neden olmakta ve özel branşlara ilgi gösterip  yönelmelerine engel olmaktadır. Proje, kimya laboratuvarındaki bu ciddi eksikliği sanal kimya laboratuvarı uygulamalarıyla kapatmayı hedefliyor. Bu sayede lise öğrencilerinin kimya laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamayı ve kimya bilimine olan ilginin artırarak devam ettirilmesi amaçlamaktadır.

Proje, uzaktan eğitim alanında 40 yıllık deneyime sahip Anadolu Üniversitesi öncülüğünde, kimya ve uzaktan eğitim alanında uzman akademik kadrosuyla yönetilecektir. Projede görev dağılımı proje ortaklarının uzmanlıklarına göre yapılmıştır. Sanal Kimya e-kitabı Anadolu Üniversitesi tarafından lise müfredatına göre hazırlanacak ve sanal kimya laboratuvar uygulamalarında kullanılacak kimya deneylerinin içeriği Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları ve Agrupamento de Escolas Dr. Fl vio Gon alves lisesi tarafından oluşturulacaktır. Dijital uzaktan eğitim uygulamaları ATA Software ve Asociacin Para La Investigacin De La Industria Del Juguete, Conexas Y Afines (AIJU) tarafından hazırlanacaktır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul’un 39 farklı bölgesindeki 40 farklı lisede proje çıktılarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Stratejilerinde, Birliğin amaçlarından birinin de , Avrupa’yı dünya çapında bir bilim merkezi haline getirmek vardır. Bu bağlamda, lise öğrencilerinin fen alanındaki beceri ve yeterliliklerini geliştirmek önemlidir. Bu noktada VCLapps ve e-book projesinin başarıyla tamamlanması ve yaygınlaştırılması kimya alanında bu hedefe doğrudan katkı sağlayacaktır.

Dijital gençlik olarak adlandırılan bu yeni nesil çocukların doğal merakını uyandırmak ve bilimsel kavramlar ile gerçek dünya arasındaki bağı vurgulamak için tasarlanan sanal uygulamalar günümüzün popüler alanlarındandır. Simülasyon tabanlı uygulamalar ile öğrenmende çocuklar üzerinde daha kapsamlı ve ilgi çekici ortamlar yaratılmaktadır. Bu nedenle önerilen proje kapsamında, lise kimya müfredatı referans alınarak ortaklar tarafından belirlenecek altı kimya laboratuvarının sanal simülasyonları yapılacaktır. Ayrıca sanal uygulamaları desteklemek için deneylerle ilgili teorik bilgileri içeren sanal kimya e-kitabı tasarlanacaktır.

Projenin fikri çıktıları arasında yer alan VCLapps ve e-kitap uygulamalarının tüm coğrafyalarda farklı kültürel ve sosyoekonomik düzeylerdeki öğrencilere ulaşmasına proje ortakları büyük önem vermektedir. Bu nedenle projenin fikri çıktısının en önemli yanı e-öğrenme araç takımıdır. Bu kapsamda e-öğrenme araç setinde öğrencilerin e-kitap ve e-quiz içeriklerine akıllı telefon, tablet veya veri depolama cihazları üzerinden erişmelerini sağlayacak dijital uygulamalar yer almaktadır. Böylece öğrenciler bu entelektüel çıktılara her noktadan ulaşabilirken, öğretmenler de öğrencilerinin öğrenme verimliliğini dijital olarak değerlendirebilecekler.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından koordine edilen VCL apps projesinde eğitim içerikleri Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları ve Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves liseleri tarafından hazırlanacak, dijital eğitim uygulamaları ATA Software ve Asociación Para La Investigación De La Industria Del Juguete, Conexas Y Afines (AIJU) tarafından hazırlanacaktır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul’un 39 farklı bölgesindeki 40 farklı lisede proje çıktılarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Projenin Hedef Kitlesi

Virtual Chemistry Apps projesinin hedef kitlesi, lise öğrencilerinin kimya alanında laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamak için Sanal Kimya Laboratuvarı Uygulamaları (VCLapps) ve ek dijital içerikleri (e-kitaplar ve e-öğrenme araç seti) tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir.

Projemiz

Bu amaçla projemizde iki ürün geliştirilecektir:

  • Sanal Kimya e-kitabı Anadolu Üniversitesi tarafından lise müfredatına ve sanal kimyada kullanılacak kimya deneylerinin içeriğine göre hazırlanacaktır.
  • Lise öğrencilerinin laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamak için Sanal Kimya Laboratuvarı Uygulaması hazırlanacaktır.

Projemiz, kimya laboratuvarındaki bu ciddi eksikliği sanal kimya laboratuvarı uygulamalarıyla kapatmayı amaçlar. Bu sayede lise öğrencilerinin kimya laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamayı ve kimya bilimine olan ilgiyi artırarak devam ettirmeyi sağlar.

Program Koordinatörü

Program Ortaklarımız

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Menü