Sanal Kimya Laboratuvar Uygulamaları ( VCLApps)

Hakkımızda

Virtual Chemistry Lab Apps ( VCLapps )

 

Alan
Okul Eğitimi

Proje Süresi
24 Ay

Proje Bitiş Tarihi
1 Temmuz 2023

Başvuru Kuruluş
TR01 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (TÜRKİYE ULUSAL AJANS)

Dijitalleşme eğitim de dahil olmak üzere hayatımızın her alanını dönüştürmeye başladı. Teknoloji ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yerini de artık hızla dijital araçlar ve platformlar alıyor. Eğitimde dijitalleşme, öğrenme deneyimini geliştirmek, eğitimin kalitesini artırmak ve herkes için daha erişilebilir hale getirmek için teknolojinin kullanılması anlamına gelmektedir. Bu teknolojiler çevrimiçi öğrenme platformları, dijital öğrenme malzemeleri (ekitap vb.), eğitim yazılımları, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi çok çeşitli araçları içerir. Eğitimde dijitalleşmeyle birlikte eğitime artan katılım, kişiselleştirilmiş öğrenme, uzaktan öğrenme ve çok çeşitli öğrenme kaynaklarına erişim dahil olmak üzere birçok faydaya sahip olmaya başladık. Bunlara ilaveten Avrupa Birliğinin (AB) araştırma ve yenilik politikasının hedeflerinde de belirtildiği gibi, bilginin dijital ve işbirlikçi teknolojiler kullanılarak mümkün olan en kısa sürede yayılması dijitalleşme çağının bir gereği olmuştur.  Eğitimin iyileştirilmesi ve modernleştirilmesi AB üye ülkeler için öncelikler arasına girmiştir.

Teknoloji ve İnternet gibi tetikleyici unsurların yanısıra COVID-19 pandemisi dünya çapında eğitim sistemlerini önemli ölçüde etkiledi ve fiziksel mesafeye rağmen öğrenmenin devam etmesini sağlamak için dijital teknolojilerin hızla benimsenmesine neden oldu. Sonuç olarak, eğitimde dijitalleşme giderek daha önemli hale geldi ve muhtemelen eğitimin geleceğini şekillendirmeye devam edecek.

Bu teknolojik öğrenme araçlarından biri olan sanal laboratuvarlar, öğrencilerin ve araştırmacıların sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak çalışmalarını uzaktan sürdürmelerine olanak tanıdığından, COVID-19 salgını sırasında giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu çevrimiçi platformlar fiziksel laboratuvar ortamlarını simüle etmekte ve kullanıcıların laboratuvarda fiziksel olarak bulunmadan deneyler yapmalarına ve veri toplamalarına olanak tanımaktadır. Sanal laboratuvarlar, okulların kapanmasına ve yüz yüze derslere getirilen kısıtlamalara rağmen öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerini sağladıkları fen eğitimi alanında özellikle yararlı olmuştur. Bu laboratuvarlar öğrencilerin güvenli ve kontrollü bir ortamda deney yapmalarına olanak tanır ve internet bağlantısı olan her yerden istedikleri zaman erişilebilir. Sanal laboratuvarlar sayesinde öğrenciler, geleneksel bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çok tehlikeli veya pahalı olabilecek deneyler yapabiliyor ve öğretilen kavramları daha iyi anlamalarını sağlamak için deneyleri birden fazla kez tekrarlayabilirler.

Bu temel faydalar çerçevesinde teorik eğitimlere ek olarak uygulamalı eğitimleri desteklemek amacıyla geliştirilen bu projede lise öğrencilerinin kimya alanında laboratuvar uygulamaları yapabilecekleri Sanal Kimya Laboratuvarı ortamı tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje, kimya alanındaki teori ve uygulama boşluğunu sanal kimya laboratuvarı uygulamalarıyla kapatmayı hedefliyor. Bu sayede lise öğrencilerinin kimya laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamayı ve kimya bilimine olan ilginin artırarak devam ettirilmesi temel çıktılar arasındadır.

Proje, uzaktan eğitim alanında 40 yıllık deneyime sahip Anadolu Üniversitesi öncülüğünde, kimya ve uzaktan eğitim alanında uzman akademik kadrosuyla koordine edilmektedir. Projede görev dağılımı proje ortaklarının uzmanlıklarına göre yapılmıştır. Sanal Kimya e-kitabı Anadolu Üniversitesi tarafından lise öğretim programı temel alınarak hazırlanmış ve sanal kimya laboratuvar uygulamalarında kullanılacak kimya deneylerinin içeriği Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları ve Portekiz’deki Agrupamento de Escolas Dr. Fl vio Gon alves lisesi tarafından oluşturulmuştur. Dijital uzaktan eğitim uygulamaları Türkiye’den ATA Software ile İspanya’dan Asociacin Para La Investigacin De La Industria Del Juguete, Conexas Y Afines (AIJU) tarafından hazırlanmıştır. Bir diğer proje ortağımız olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul’un 39 farklı bölgesindeki 40 farklı lisede proje çıktılarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.


Projenin Önemi ve Kapsamı

Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Stratejilerinde, Birliğin amaçlarından birinin de , Avrupa’yı dünya çapında bir bilim merkezi haline getirmek vardır. Bu bağlamda, lise öğrencilerinin fen alanındaki beceri ve yeterliliklerini geliştirmek önemlidir. Bu noktada VCLapps projesinin başarıyla tamamlanması ve yaygınlaştırılması kimya alanında bu hedefe doğrudan katkı sağlayacaktır.

Dijital yerliler olarak da adlandırılan bu yeni nesil çocukların doğal merakını uyandırmak ve bilimsel kavramlar ile gerçek dünya arasındaki bağı vurgulamak için tasarlanan sanal uygulamalar günümüzün popüler alanlarındandır. Simülasyon tabanlı uygulamalar ile öğrenmende çocuklar üzerinde daha kapsamlı ve ilgi çekici ortamlar yaratılmaktadır. Bu nedenle gerçekleştirilen proje kapsamında, lise kimya öğretim programı referans alınarak ortaklar tarafından belirlenen altı kimya laboratuvarının sanal simülasyonları geliştirilmiştir. Ayrıca sanal uygulamaları desteklemek için deneylerle ilgili teorik bilgileri içeren sanal kimya e-kitaplar Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere 4 farklı dilde üretilmiştir.

VCLapps uygulamalarının tüm coğrafyalarda farklı kültürel ve sosyoekonomik düzeylerdeki öğrencilere ulaşmasına proje ortakları büyük önem vermektedir. Bu nedenle projenin fikri çıktısının en önemli yanı e-öğrenme araç setidir. Bu kapsamda öğrencilerin sanal laboratuvarlar, e-kitap ve e-sınav içeriklerine akıllı telefon, tablet veya veri depolama cihazları üzerinden erişmelerini sağlayacak dijital içerikler yer almaktadır. Böylece öğrenciler bu ürünlere her noktadan ulaşabilirken, öğretmenler de öğrencilerinin öğrenme verimliliğini dijital olarak değerlendirebilecekler.

Projenin Hedef Kitlesi

Virtual Chemistry Apps projesinin hedef kitlesi, lise öğrencilerinin kimya alanında laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamak için Sanal Kimya Laboratuvarı Uygulamaları (VCLapps) ve ek dijital içerikleri (e-kitaplar ve e-öğrenme araç seti) tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir.

Projemiz

Bu amaçla projemizde iki ürün geliştirilecektir:

  • Sanal Kimya e-kitabı Anadolu Üniversitesi tarafından lise müfredatına ve sanal kimyada kullanılacak kimya deneylerinin içeriğine göre hazırlanacaktır.
  • Lise öğrencilerinin laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamak için Sanal Kimya Laboratuvarı Uygulaması hazırlanacaktır.

Projemiz, kimya laboratuvarındaki bu ciddi eksikliği sanal kimya laboratuvarı uygulamalarıyla kapatmayı amaçlar. Bu sayede lise öğrencilerinin kimya laboratuvar uygulamaları yapmalarını sağlamayı ve kimya bilimine olan ilgiyi artırarak devam ettirmeyi sağlar.

Program Koordinatörü

Program Ortaklarımız

TÜRKİYE

İSPANYA

PORTEKİZ

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.